Category: ข้อมูลการจับสลาก

ล็อตเตอรี่ประเทศไทย กับ ล็อตเตอรี่ในต่างประเทศ

ล็อตเตอรี่ประเทศไทย กับ ล็อตเตอรี่ในต่างประเทศ

มีหลักฐานมากมายในแทบทุกมุมโลก ที่แสดงให้เห็นถึงการเล่นพนันที่คล้ายกับลอตเตอรี่สมัยปัจจุบัน ในปี ค.ศ. 1530...
การหลอกลวงเกี่ยวกับการถูกรางวัล

การหลอกลวงเกี่ยวกับการถูกรางวัล

ล็อตเตอรี่สแกมคืออะไร ล็อตเตอรี่สแกมเป็นการหลอกลวงประเภทหนึ่งที่มีการส่งข้อความไปทางอีเมล ทางโทรศัพท์...
แก็งค์ต้มตุ๋นผ่านล็อตเตอรี่ของยาฮู

แก็งค์ต้มตุ๋นผ่านล็อตเตอรี่ของยาฮู

รู้หรือเปล่าว่ายาฮูมีล็อตเตอรี่ด้วย? และยาฮูได้มอบรางวัลให้กับผู้ที่มีบัญชีอีเมลออนไลน์? นี่เป็นข่าวของยาฮู...